GDPR

Tájékoztató záradék az étrend kiegészítők választékához

A jelen tájékoztató elfogadásával hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat az SFD S.A. (Opole, ul. Głogowska 41 (45-315 Opole)), annak érdekében, hogy személyre szabott választ kapjak. Az adatkezelő tájékoztatott arról, hogy ez a hozzájárulás nem érinti a hozzájárulás alapján a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét. Hozzájárulásomat a [email protected] címre küldött nyilatkozattal visszavonhatom.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikkének (1) és (2) bekezdésével összhangban tájékoztatom, hogy:

 1. Az Ön személyes adatait az SFD S.A. (székhelye: Opole 45-315 Opole, Głogowska utca 41.) kezeli.
 2. Személyes adataival kapcsolatos információkért forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz, Gabriel Kolasa-hoz a következő e-mail címen: [email protected]
 3. Az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, hogy válaszolhassunk az Ön kérésére (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja).
 4. Az Ön személyes adatait továbbítjuk a tárhelyszolgáltatónak, amely lehetővé teszi az Ön kérésének elküldését.
 5. Az Ön személyes adatait továbbítjuk a Google LLC. részére, amely az Amerikai Egyesült Államokban kezeli az adatokat. Az adattovábbítást az adatkezelő a GDPR-nak megfelelő szabványos szerződéses záradékok (SCC) révén biztosítja.
 6. Személyes adatait addig kezeljük, amíg Ön vissza nem vonja hozzájárulását, vagy az adatkezelés célja meg nem szűnik.
 7. Ön bármikor jogosult a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz és a hozzájárulásának visszavonásához, anélkül, hogy ez befolyásolná a visszavonás előtti hozzájárulása alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.
 8. Személyes adatainak megadása önkéntes.
 9. Ön jogosult panaszt benyújtani, ha úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése törvénysértő. Jogellenes adatkezelés esetén Ön jogosult panaszt benyújtani a NAIH-hoz. A NAIH elérhetőségei:
  • weboldal: http://www.naih.hu/
  • cím: Falk Miksa utca 9-11., 1055 Budapest, Magyarország
  • postacím: 1530 Budapest, Postafiók 5.
  • e-mail cím: [email protected]

Az Ön adatai nem kerülnek automatizált módon feldolgozásra, de a válaszok személyre szabása érdekében profilalkotás formájában feldolgozásra kerülhetnek.

Tájékoztatási záradék a vállalkozók számára

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikkének (1) és (2) bekezdésével összhangban tájékoztatom, hogy:

 1. Az Ön személyes adatait az SFD S.A. (székhelye: Opole 45-315 Opole, Głogowska utca 41.) kezeli.
 2. Személyes adataival kapcsolatos információkért forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz, Gabriel Kolasa-hoz a következő e-mail címen: [email protected]
 3. Az Ön személyes adatait a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontjával összhangban, a szerződés teljesítése céljából kezeljük.
 4. Az Ön személyes adatait továbbítjuk tárhelyszolgáltatóknak, futárcégeknek, a Magyar Posta Zrt-nek, bankoknak, elektronikus fizetésfeldolgozó cégeknek, online kereskedelmi platformoknak.
 5. Az Ön személyes adatait a Google LLC. részére továbbítjuk, amely az Amerikai Egyesült Államokban kezeli az adatokat. Az adattovábbítást az adatkezelő a GDPR-nak megfelelő szabványos szerződéses záradékok (SCC) révén biztosítja.
 6. Az Ön személyes adatait az általánosan alkalmazandó jogszabályokban, többek között a számviteli törvényben, az adótörvényekben, a végrehajtási és egyéb jogszabályokban meghatározott ideig tároljuk.
 7. Ön jogosult a hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz és a tiltakozáshoz való joghoz a saját feldolgozott különleges helyzetére hivatkozva.
 8. Az Ön személyes adatainak megadása önkéntes és szerződéses.
 9. Ön jogosult panaszt benyújtani, ha úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése sérti a törvényt. Jogellenes adatkezelés esetén Ön jogosult panaszt benyújtani a NAIH-hoz. A NAIH elérhetőségei:
  • weboldal: http://www.naih.hu/
  • cím: Falk Miksa utca 9-11., 1055 Budapest, Magyarország
  • postacím: 1530 Budapest, Postafiók 5.
  • e-mail cím: [email protected]

Az Ön adatait nem dolgozzuk fel automatizált módon vagy profilalkotás útján.

Tájékoztatási záradék az ügyfelek számára

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikkének (1) és (2) bekezdésével összhangban tájékoztatom, hogy:

 1. Az Ön személyes adatait az SFD S.A. (székhelye: Opole 45-315 Opole, Głogowska utca 41.) kezeli.
 2. Személyes adataival kapcsolatos információkért forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz, Gabriel Kolasa-hoz a következő e-mail címen: [email protected]
 3. Az Ön személyes adatait a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződés teljesítése céljából, valamint a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti, az SFD S.A.- val szembeni követelésekkel szembeni védekezés céljából kezeljük az adatkezelő jogos érdeke alapján.
 4. Az Ön személyes adatait továbbítjuk tárhelyszolgáltatóknak, futárcégeknek, Magyar Posta Zrt-nek, bankoknak, elektronikus fizetésfeldolgozó cégeknek, online kereskedelmi platformoknak.
 5. Az Ön személyes adatai továbbításra kerülnek a Google LLC. részére, amely az Amerikai Egyesült Államokban kezeli az adatokat. Az adattovábbítást az adatkezelő a GDPR-nak megfelelő szabványos szerződéses záradékokkal (SCC) biztosítja.
 6. Az Ön személyes adatait az általánosan alkalmazandó jogszabályokban, többek között a számviteli törvényben, az adóigazgatási, végrehajtási és egyéb törvényben meghatározott ideig tároljuk.
 7. Ön jogosult a hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz és a tiltakozáshoz való joghoz a saját feldolgozott különleges helyzetére hivatkozva.
 8. Az Ön személyes adatainak megadása önkéntes és szerződéses.
 9. Ön jogosult panaszt benyújtani, ha úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése sérti a törvényt. Jogellenes adatkezelés esetén Ön jogosult panaszt benyújtani a NAIH-hoz. A NAIH elérhetőségei:
  • weboldal: http://www.naih.hu/
  • cím: Falk Miksa utca 9-11., 1055 Budapest, Magyarország
  • postacím: 1530 Budapest, Postafiók 5.
  • e-mail cím: [email protected]

Az Ön adatait nem kezeljük automatizált módon vagy profilalkotás útján.

Tájékoztató záradék a hírlevélhez

A jelen tájékoztató elfogadásával hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat az SFD S.A. (Opole, ul. Głogowska 41 (45-315 Opole)) kezelje annak érdekében, hogy marketinginformációkat kapjak e- mail formájában. Az adatkezelő tájékoztatott arról, hogy ez a hozzájárulás nem érinti a hozzájárulás alapján a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét. Hozzájárulásomat a [email protected] címre küldött nyilatkozattal visszavonhatom.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikkének (1) és (2) bekezdésével összhangban tájékoztatom, hogy:

 1. Az Ön személyes adatait az SFD S.A. (székhelye: Opole 45-315 Opole, Głogowska utca 41.) kezeli.
 2. Személyes adataival kapcsolatos információkért forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz, Gabriel Kolasa-hoz a következő e-mail címen: [email protected]
 3. A kezelt adatokat arra használjuk fel, hogy az Ön hozzájárulása alapján e-mailben küldjünk Önnek hírlevelet a címre - GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
 4. Az Ön személyes adatai továbbíthatók a szoftverszolgáltatóknak, a kollektív e-mail üzenetküldő szolgáltatások szolgáltatóinak és más szolgáltatóknak, amennyiben ezt törvény írja elő.
 5. Az összegyűjtött adatokat mindaddig feldolgozzuk, amíg Ön vissza nem vonja hozzájárulását.
 6. Az Ön személyes adatait a Google LLC. részére továbbítjuk, amely az Amerikai Egyesült Államokban kezeli az adatokat. Az adattovábbítást az adatkezelő a GDPR-nak megfelelő szabványos szerződéses záradékokkal biztosítja.
 7. Az Ön személyes adatait a hozzájárulás visszavonásáig tároljuk. Ön bármikor jogosult hozzáférni, helyesbíteni, törölni, korlátozni az adatkezelést, az adatok hordozhatóságát és visszavonni a hozzájárulását, anélkül, hogy ez befolyásolná a visszavonás előtti hozzájárulása alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.
 8. A személyes adatok megadása önkéntes, de a hírlevél küldéséhez szükséges.
 9. Ön jogosult panaszt benyújtani, ha úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése sérti a törvényt. Jogellenes adatkezelés esetén Ön jogosult panaszt benyújtani a NAIH-hoz. A NAIH elérhetőségei:
  • weboldal: http://www.naih.hu/
  • cím: Falk Miksa utca 9-11., 1055 Budapest, Magyarország
  • postacím: 1530 Budapest, Postafiók 5.
  • e-mail cím: [email protected]

Az Ön adatainak feldolgozása automatizált módon történik, profilalkotásra nem kerül sor.

Tájékoztatási záradék a panaszkezelési eljáráshoz

A jelen tájékoztató elfogadásával hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat az SFD S.A. (Opole, ul. Głogowska 41 (45-315 Opole)) kezelje a panaszaim rendezése érdekében. Az adatkezelő tájékoztatott arról, hogy ez a hozzájárulás nem érinti a hozzájárulás alapján a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét. Hozzájárulásomat a [email protected] címre küldött nyilatkozattal visszavonhatom.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikkének (1) és (2) bekezdésével összhangban tájékoztatom, hogy:

 1. Az Ön személyes adatait az SFD S.A. (székhelye: Opole 45-315 Opole, Głogowska utca 41.) kezeli.
 2. Személyes adataival kapcsolatos információkért forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz, Gabriel Kolasa-hoz a következő e-mail címen: [email protected]
 3. Az Ön személyes adatait a panaszok rendezése céljából, a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseiből eredő kötelezettség teljesítése érdekében, a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontjával és a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontjával összhangban kezeljük.
 4. Az Ön személyes adatait továbbítjuk bankoknak, pénzügyi és számviteli szoftvereknek, marketing szoftvereknek, pénzügyi és számviteli szolgáltatásokat nyújtó vállalatoknak, tárhelyszolgáltatóknak.
 5. Az Ön személyes adatait a Google LLC. részére továbbítjuk, amely az Amerikai Egyesült Államokban kezeli az adatokat. Az adattovábbítást az adatkezelő a GDPR-nak megfelelő szabványos szerződéses záradékok (SCC) révén biztosítja.
 6. Az Ön személyes adatait a panasz rendezéséig, a követelések elévüléséig és a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek érvényesítéséig, valamint a hozzájárulás visszavonásáig tároljuk, amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul.
 7. Ön bármikor jogosult hozzáférni, helyesbíteni, törölni, korlátozni az adatkezelést, az adatok hordozhatóságát és visszavonni a hozzájárulását, anélkül, hogy ez befolyásolná az Ön hozzájárulása alapján, annak visszavonása előtt végrehajtott eljárások jogszerűségét.
 8. A személyes adatok megadása önkéntes, de a panasz feldolgozásához szükséges.
 9. Ön jogosult panaszt benyújtani, ha úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése törvénysértő. Jogellenes adatkezelés esetén Ön jogosult panaszt benyújtani a NAIH-hoz. A NAIH elérhetőségei:
  • weboldal: http://www.naih.hu/
  • cím: Falk Miksa utca 9-11., 1055 Budapest, Magyarország
  • postacím: 1530 Budapest, Postafiók 5.
  • e-mail cím: [email protected]

Az Ön adatait nem dolgozzuk fel automatizált módon vagy profilalkotás útján.

Információs záradék a kapcsolatfelvételi űrlaphoz

A jelen tájékoztató elfogadásával hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat az SFD S.A. (Opole, ul. Głogowska 41 (45-315 Opole)), annak érdekében, hogy személyre szabott választ kapjak. Az adatkezelő tájékoztatott arról, hogy ez a hozzájárulás nem érinti a hozzájárulás alapján a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét. Hozzájárulásomat a [email protected] címre küldött nyilatkozattal visszavonhatom.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikkének (1) és (2) bekezdésével összhangban tájékoztatom, hogy:

 1. Az Ön személyes adatait az SFD S.A. (székhelye: Opole 45-315 Opole, Głogowska utca 41.) kezeli.
 2. Személyes adataival kapcsolatos információkért forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz, Gabriel Kolasa-hoz a következő e-mail címen: [email protected]
 3. Az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulásával kezeljük, hogy válaszoljunk kérésére (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), valamint az SFD SPÓŁKA AKCYJNA jogos érdeke alapján (6. cikk (1) bekezdés f) pont) a GDPR)
 4. Az Ön személyes adatait továbbítjuk a tárhelyszolgáltatónak, amely lehetővé teszi az Ön kérésének elküldését.
 5. Az Ön személyes adatait továbbítjuk a Google LLC. részére, amely az Amerikai Egyesült Államokban kezeli az adatokat. Az adattovábbítást az adatkezelő a GDPR-nak megfelelő szabványos szerződéses záradékokkal biztosítja.
 6. Személyes adatait addig kezeljük, amíg Ön vissza nem vonja hozzájárulását, vagy az adatkezelés célja meg nem szűnik.
 7. Ön bármikor jogosult a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz és a hozzájárulásának visszavonásához, anélkül, hogy ez befolyásolná a visszavonás előtti hozzájárulása alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.
 8. Az Ön személyes adatainak megadása önkéntes és szerződéses jellegű.
 9. Ön jogosult panaszt benyújtani, ha úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése törvénysértő. Jogellenes adatkezelés esetén Ön jogosult panaszt benyújtani a NAIH-hoz. A NAIH elérhetőségei:
  • weboldal: http://www.naih.hu/
  • cím: Falk Miksa utca 9-11., 1055 Budapest, Magyarország
  • postacím: 1530 Budapest, Postafiók 5.
  • e-mail cím: [email protected]

Az Ön adatait nem kezeljük automatizált módon vagy profilalkotás útján.

Marketing információs záradék

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikkének (1) és (2) bekezdésével összhangban tájékoztatom, hogy:

 1. Az Ön személyes adatainak kezelője az SFD S.A., amelynek székhelye Opole (45-315 Opole), Głogowska 41. szám alatt található.
 2. Az adatkezelő az Ön személyes adatainak kezeléséről való tájékoztatás érdekében adatvédelmi biztost nevezett ki Gabriel Kolas úr személyében. Kérjük, hogy bármilyen információt az alábbi e-mail címre küldjön az adatvédelmi tisztviselő e-mail címére: [email protected].
 3. Az Ön személyes adatait marketingcélokból az Ön hozzájárulása alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja) és az adatkezelő jogos érdekei alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja) kezeljük.
 4. Az Ön személyes adatai továbbításra kerülnek a tárhelyszolgáltató, a szolgáltatók marketingrendszerei, az internetes üzlet forgalmának elemzésére szolgáló rendszerek, a marketingkampány hatékonyságának elemzésére szolgáló rendszerek számára.
 5. Az Ön személyes adatai továbbításra kerülnek a Google LLC. részére, amely az Amerikai Egyesült Államokban kezeli az adatokat. Az adattovábbítást az adatkezelő a GDPR-nak megfelelő szabványos szerződéses záradékokkal biztosította.
 6. Az Ön személyes adatait addig kezeljük, amíg Ön vissza nem vonja a hozzájárulását, vagy nem tiltakozik az adatai kezelése ellen.
 7. Önnek joga van az adataihoz való hozzáféréshez, valamint a helyesbítéshez, törléshez, az adatkezelés korlátozásához, a tiltakozáshoz, az adatok hordozhatóságához való joghoz, a hozzájárulás visszavonásához való joghoz, a hozzájárulás visszavonása előtt a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszabályokkal való összeegyeztethetőségének sérelme nélkül.
 8. A személyes adatok Ön által történő megadása önkéntes.
 9. Ön jogosult panaszt benyújtani, ha úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése törvénysértő. Jogellenes adatkezelés esetén Ön jogosult panaszt benyújtani a NAIH-hoz. A NAIH elérhetőségei:
  • weboldal: http://www.naih.hu/
  • cím: Falk Miksa utca 9-11., 1055 Budapest, Magyarország
  • postacím: 1530 Budapest, Postafiók 5.
  • e-mail cím: [email protected]

Az Ön adatainak feldolgozása automatizált módon és profilalkotás formájában történik.

Az Ön kosara (...)
A terméket hozzáadása megtörtént A terméket eltávolítása megtörtént Az Ön kosarába más berendezésből való termékek kerültek be Visszavezettük a kosarát a másik berendezésből